Aktivity s komiksem pro učitele

Tvorba komiksu

1. Zvolte námět komiksu a prodiskutujte ho v týmu či skupině.

2. Napište v několika větách příběh vašeho komiksu. Stejně jako každý jiný dobrý příběh musí mít pointu, gradovat, apod.

3. Rozepište příběh do textového scénáře, do přiměřenéhopočtu panelů, a rozumné délky textů v bublinách. Mnohé se dá říci obrazem a text by neměl opakovat, ale jen doplňovat to, co bude nakreslené. Uplatňujte v hojné míře citoslovce a piktogramy.

4. Nakreslete storyboard, tedy rozvrhněte panely na stránku a v panelech naznačte,kde budou bubliny, kde postavy a další prvky, a jaké záběry využijete. Pozor na srozumitelnou posloupnost panelů.

5. Dopište písmo. Volte raději velká písmena a kurzivu.

6. Obtáhněte rámečky a linie černou tuší či fixou.

7. Komiks vybarvěte. Barevnost nemusí být realistická, může se měnit a měla by dotvářet atmosféru či výraz. Nepoužívejte příliš mnoho různých barev, ale stáhněte barevnou paletu jen na několik k sobě ladících odstínů.

Proč komiks ve výuce

Vede k podpoře čtenářství.

Díky vizualizaci dokáže oslovit i začínající čtenáře.

Tvorba komiksu rozvíjí tvůrčí slovesné a výtvarné schopnosti.

Vyjádření zkratkou vede k nalezení podstaty sdělení.

Pro učitele je komiks obohacením výuky nejen díky množství výtvarných technik, které lze využít (kresba, malba, koláž, počítačová grafika apod.).

Komiksová tvorba je také vhodná pro práci v tvůrčích týmech, v nichž se žáci mohou specializovat na dílčí činnosti a při tvorbě se vzájemně doplňovat.

Pro předškolní děti můžeme využít komiks beze slov.

Učí vizuální gramotnosti.

Aktivity s komiksem

Pracovní listy - osvědčený prostředek, který zúží bezbřehost úkolu "vymysli" vlastní komiks" na dle zadání.

Komiksové divadlo - žáci se rozdělí do menších skupin či dvojic a vyrobí size čtvrtek velké bubliny, které pak použijí v živém komiksovém výjevu.

Rozstříhaný komiks - okopírujeme komiks a po panelech jej rozstříháme. Žáci hledají původní uspořádání, ale také mohou vymýšlet vlastní pořadí.

Komiks bez textu - stránku zkopírujeme a vymažeme původní text. Žáci vymýšlejí a zapisují do bublin a rámečků vlastní texty.

Komiks dokončovací - vymažeme poslední panel nebo panely, žáci dotv íří příběh  a dokončují ho náčrtkem v panelech, opět včetně bublin.

Komiks vědomostní - účastníci mohou doplňovat fakta dle svých znalostí.

Komiks pro menší děti - mohou doplňovat do bublin známý text (např.pohádky)

Fotokomiks - žáci nafotí vlastní výjevy, v počítači z fotek sestaví komiks a doplní bublinami.

Aplikace pro tvorbu komiksu - využití počítačových aplikací, např. Storyboardthat.com

Vyjádření kresbou:

1. Jakými obrázky či symboly můžeme vyjádřit pocity nebo myšlenky postav namísto slovního popisu. Např.:

- nápad - nad hlavou žárovka

- zamilování- kolem hlavy srdíčka

- zpěv - od pusy jí jdou noty

- rozčilení- kolem hlavy blesky

2. Slovně vyjádříme význam symbolů. Místo slov se v komiksových příbězích mnohdy používají piktogramy.

- Dolarová značka = peníze

- Palec nahoru = něco se povedlo

- Otazník = pochyby či otázky

- Zaťatá pěst = výhrůžka

3. Využití linií (speed lines) pro vyjádření různých vlastností předmětů, jeho pohybu a souvisejícího děje a dokreslují je k uvedeným obrázkům podle popisu.

- Kafe je horké - z hrnku vycházejí tři svislé, lehce se vlnící čárky

- Auto je nové - kolem auta jsou krátké čárky, jako by svítilo

- Zákusek skvěle voní - od dortíku se vine linie jako vůně

- Z pistole vyšel výstřel - od hlavně jde vodorovná čára

© 2018 Daniel Vydra, 723379259, daniel.vydra@centrum.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!