Komiksový workshop Jan Amos Komenský

Měl Komenský rád krupičnou kaši? Měl někdy vši? Hrával s klukama kuličky? Hodně se toho o Komenském už nedozvíme. Ale něco nového se dozvědět můžeme a spoustu si toho připomenout!

Pro období r. 2020-2022 ohlásilo MŠMT Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského, rád se připojuji k těmto oslavám s workshopem věnovaným právě Komenskému. Nejen, že se o něm prostřednictvím komiksu něco dozvíme, ale také něco nového o Komenském vytvoříme, aby to komeniologové neměli tak jednoduché, až to třeba za mnoho let objeví...:-)

Ostatní připravuji...